Kerkohet Pastruese

  • Tiranë
  • 611
  • Tiranë
  1. Bar Restorant Lulishtja 1 Maji kern te punesoje pastruese.

    Adresa: Ura e Tabakeve, Tirane

    Tel:0672065940