1. Kerkojme Interpreter
  Albania Language Service kerkon interpreter ne gjuhet:
  Anglisht-Spanjisht
  Anglisht-Arabisht
  Anglisht-Frengjisht
  Anglisht-Rumanisht
  Anglisht-Serbisht
  Anglisht-Kinezce

  Nqs keni njohuri shume te mira ne gjuhet e lartepermendura na kontaktoni

  email: alslanguageservice@gmail.com ose ne nr e cel: 0693833256