Kerkohet Graphic Designer

 • 815
 1. Ofroj Vend Pune – Graphic Designer
  Aplikanti duhet:
  të ketë kryer studimet e larta në Akademinë e Arteve, dega Grafik Dizajner;
  të ketë përvojë pune si dizajner;
  të ketë njohuri të mira të programeve: Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, 3dMax etj.
  njohja e gjuhëve të huaja (kryesisht anglisht) përbën përparësi;
  të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të punojë në grup.

  Aplikanti duhet ta dërgojë CV-në në gjuhën shqipe të shoqëruar me fotografi në adresën e-mail-it: [email protected].

  Shënim. Vetëm personat e përzgjedhur do të telefonohen për të kryer intervistën.
  Cel.: 00355694418090