Kerkohet Punonjes

 • 685
 1. Kompania “‘Work Italy’’ në emër të një Klienti të saj të Rëndësishëm Italian, kërkon të punësoj menjëhërë punonjës të profilizuar si më poshtë:
  Staf me nivel të Lartë Njohurish në Informatikë
  Kërkohen aftësi dhe kompetenca të një niveli të lartë në fushën e informatikës për tu integruar ne grupin e punës.
  Aktiviteti i cili do të zhvillohet konsiston në asistencën dhe mirëmbajtjen e Softwar-it të zhvilluar nga kompania jonë për sektorin e transportit rrugor.
  Puna do të konsistojë në:
  Konfigurimin e modeleve të ndryshme të printimeve të programit.
  Konfigurimin e modeleve të ndërfaqeve të shkëmbimit të të dhënave midis partnerëve të ndryshëm dhe/ose midis programeve të ndryshme.
  Aplikanti duhet të plotësojë detyrimisht këto kushte:
  Njohuri në nivel të lartë të mjedisit të zhvillimit të programeve RAD Delphi, dotnet C++ PHP – JAVA – JAVASCRIPT – PYTHON.
  Njohuri në nivel të lartë të mjeteve: PostgreSQL, Fast Report, linguaggio SQL.
  Njohja bazë e të dhënave relacionale.
  Njohuri të përgjithshme të mjeteve të modeleve në raport me printimin.
  Zotërimi i kompiuterit në ambientin e Windows.
  Aftësi për të zgjidhur probleme të ndryshme.

  Puna do të zhvillohet në zyrat e kompanisë në Durrës, garantojmë seriozitet maksimal nga kompania jonë, kontratë sipas rregullave të Republikës së Shqipërisë, pagë superiore dhe rritje në karrierë, Sigurime shtesë dhe Shërbime shëndetësore.
  Aplikimet pranohen vetëm në adresën e emailit të shënuar më poshtë: [email protected]